Có 1 kết quả:

jī yīn zǔ

1/1

jī yīn zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

genome