Có 1 kết quả:

jī tuán

1/1

jī tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radical (chemistry)