Có 1 kết quả:

Jī ní xì shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gini coefficient (a measure of statistical dispersion)