Có 1 kết quả:

jī céng

1/1

jī céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basic level
(2) grassroots unit
(3) basement layer