Có 1 kết quả:

Jī xī nè wū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chişinău or Chisinau, capital of Moldova