Có 1 kết quả:

jī dǐ dòng mài ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

basilar artery (central artery of the brain)