Có 1 kết quả:

jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

basal ganglia lesions