Có 1 kết quả:

jī dǐ xì bāo ái

1/1

Từ điển Trung-Anh

basal cell carcinoma