Có 1 kết quả:

jī pǔ

1/1

jī pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kip (Laotian currency)