Có 1 kết quả:

jī běn lì zǐ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

elementary particle (particle physics)