Có 1 kết quả:

jī běn xū yào ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) basic necessity
(2) fundamental need