Có 1 kết quả:

jī bǎn

1/1

jī bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

substrate