Có 1 kết quả:

Jī sāng jiā ní

1/1

Jī sāng jiā ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kisangani (city in the Democratic Republic of the Congo)