Có 1 kết quả:

Jī dū jiào tú

1/1

Jī dū jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a Christian