Có 1 kết quả:

jī chǔ jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

infrastructure