Có 1 kết quả:

jī wǎng

1/1

jī wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

base net (in geodetic survey)