Có 1 kết quả:

Jī nuò zú

1/1

Jī nuò zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinuo ethnic group