Có 1 kết quả:

jī jīn huì

1/1

jī jīn huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

foundation (institution supported by an endowment)