Có 1 kết quả:

jī jīn huì ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

foundation (institution supported by an endowment)