Có 1 kết quả:

táng xiōng

1/1

táng xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

older male patrilineal cousin

Một số bài thơ có sử dụng