Có 1 kết quả:

táng jiě

1/1

táng jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

older female patrilineal cousin