Có 1 kết quả:

táng wū

1/1

táng wū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

central room of a traditional Chinese house