Có 1 kết quả:

táng wǔ

1/1

táng wǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

side room of a hall