Có 1 kết quả:

táng wǔ

1/1

táng wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

side room of a hall