Có 1 kết quả:

jiān gē

1/1

jiān gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tenge (Kazakhstan currency) (loanword)