Có 1 kết quả:

jiān chēng ㄐㄧㄢ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to claim
(2) to insist