Có 1 kết quả:

duī gāo jī

1/1

duī gāo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forklift