Có 1 kết quả:

duī gāo jī ㄉㄨㄟ ㄍㄠ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

forklift