Có 1 kết quả:

duī gāo jī

1/1

duī gāo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

forklift