Có 1 kết quả:

Duī lóng dé qìng xiàn ㄉㄨㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄜˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Doilungdêqên county, Tibetan: Stod lung bde chen rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨[La1 sa4], Tibet