Có 1 kết quả:

dī dǐng dà lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

promenade