Có 1 kết quả:

Kān sà sī

1/1

Kān sà sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kansas, US state