Có 1 kết quả:

Kān sà sī zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kansas, US state