Có 1 kết quả:

bào yìng bù shuǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

appropriate retribution (idiom)