Có 1 kết quả:

chǎng qū yìng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

site area emergency (nuclear facility emergency classification)