Có 1 kết quả:

chǎng wài yìng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

general emergency (or "off-site emergency") (nuclear facility emergency classification)