Có 1 kết quả:

chǎng jǐng

1/1

chǎng jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scene
(2) scenario
(3) setting