Có 1 kết quả:

chǎng jì bǎn

1/1

chǎng jì bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clapper board