Có 1 kết quả:

tā shi

1/1

tā shi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 踏實|踏实[ta1 shi5]