Có 1 kết quả:

tā fāng

1/1

tā fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cave in
(2) to collapse
(3) landslide