Có 1 kết quả:

tā tái

1/1

tā tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse