Có 1 kết quả:

sù liào dài

1/1

sù liào dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plastic bag