Có 1 kết quả:

sù liào dài ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plastic bag