Có 1 kết quả:

sù jiāo zhà yào ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plastic explosive