Có 1 kết quả:

sù jiāo bào zhà wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

plastic explosive