Có 1 kết quả:

sù jiāo chē

1/1

sù jiāo chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scooter (Tw)