Có 1 kết quả:

sù jiāo chē ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scooter (Tw)