Có 1 kết quả:

Tǎ shí kù ěr gān Zì zhì xiàn ㄊㄚˇ ㄕˊ ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄍㄢ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang