Có 1 kết quả:

Tǎ kè lā mǎ gān Shā mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taklamakan Desert, Xinjiang