Có 1 kết quả:

Tǎ kè lā mǎ gān ㄊㄚˇ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄍㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taklamakan (desert)