Có 1 kết quả:

Tǎ gōng sì

1/1

Tǎ gōng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhagang temple in Dartsendo county 康定縣|康定县[Kang1 ding4 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan