Có 1 kết quả:

Tǎ jiā lù zú yǔ ㄊㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄨˋ ㄗㄨˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tagalog (language)