Có 1 kết quả:

Tǎ jí kè zú ㄊㄚˇ ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tajik ethnic group