Có 1 kết quả:

tǎ fū chóu

1/1

tǎ fū chóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

taffeta